25 Jun

EKOTON PRODEKO EŁK

On Friday, June, 13 there was the opening of PRODEKO EŁK (Poland) new production workshop.